07/11/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ VDB

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam (HĐKH VDB) đã phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện tổ chức hội thảo khoa học về đề tài khoa học và công nghệ.
Hai đề tài được tổ chức hội thảo khoa học lần này gồm: đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do ban Kiểm tra nội bộ chủ trì thực hiện và đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn đánh giá kết quả phân tích tài chính doanh nghiệp trong quản lý tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình” do Chi nhánh VDB Ninh Bình chủ trì thực hiện.
Tham dự hội thảo, thành viên HĐKH VDB và các đơn vị chủ trì hội thảo còn có một số chuyên gia của VDB. 
Lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài đều thuộc lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng của VDB, các đề tài được đánh giá có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của VDB. 
Các ý kiến thảo luận tại hội thảo sẽ là những góp ý, gợi ý quan trọng để Ban Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu các đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nâng cao chất lượng các đề tài đang được giao thực hiện.
 

Đinh Thị Thu Hiền – Trung tâm Đào tạo và NCKH

Tìm theo ngày :